Creativeq © 2019

Archive : August 2019

August 14, 2019 “Nhạc trưởng Nội dung” Hoàng Quân – CEO CreativeQ chia sẻ 36 phương thức sáng tạo cho dân Content

“Nhạc trưởng Nội dung” Hoàng Quân – CEO CreativeQ đã chia sẻ 36 phương thức sáng tạo phổ biến thường được dùng để brainstorm khi phải lên kế hoạch nội dung cho khách hàng. 1. Sự ngợi ca/Sự tán dương Hãy tìm ki

Read More
August 5, 2019 89 phương thức hạ sinh con chữ cho dân Content - P.2

“Nhạc trưởng Nội dung” Hoàng Quân - CEO CreativeQ đã chia sẻ 89 PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG NỘI DUNG phổ biến thường được dùng để brainstorm khi phải lên kế hoạch nội dung cho khách hàng. Tuỳ thương hiệu và mục đích mà các

Read More
August 2, 2019 89 phương thức hạ sinh con chữ cho dân Content - P.1

“Nhạc trưởng Nội dung” Hoàng Quân - CEO CreativeQ đã chia sẻ 89 PHƯƠNG THỨC XÂY DỰNG NỘI DUNG phổ biến thường được dùng để brainstorm khi phải lên kế hoạch nội dung cho khách hàng. Tuỳ thương hiệu và mục đích mà các

Read More