Creativeq © 2019

Archive : June 2019

June 29, 2019 Page stories và những lợi ích không ngờ

Read More
June 21, 2019 4 thay đổi cần có với social marketer 2019

Hãy nói và chỉ nói những gì cần nói, những gì mới mẻ, những gì đáng được nghe. Bạn có thể bắt đầu trả lời câu hỏi “tại sao người dùng phải quan tâm đến nội dung của bạn?” từ hôm nay.1. Xây dựng

Read More
June 17, 2019 Case study: Chiến dịch “Màu hồng anh yêu” Smoovy

Thay vì quan tâm quá nhiều đến đối thủ cạnh tranh, chúng tôi tập trung khai thác ngôn ngữ của người dùng để sáng tạo nội dung và chạm đúng điểm "G" mà không mất quá nhiều thời gian. Đó là cách CreativeQ tiếp cận nhãn

Read More
June 17, 2019 Swequity - Khi Chiến Lược Đi Từ Những Giá Trị Nguyên Bản Của Thương Hiệu

Read More